Utvide är en långsiktig fastighetsägare och förvaltare av bostads-, samhälls- och industrifastigheter.
Bolagets verksamhetsområde innefattar främst Svealand samt Norrland.

Box 55639

102 14, Stockholm

info@utvide.se