Utvide Fastigheter är en långsiktig ägare och förvaltare av bostadsfastigheter samt lokaler.
Bolagets verksamhetsområde innefattar främst Svealand samt södra Norrland

Box 55639

102 14, Stockholm

info@utvide.se